Mlinac Aroma+

Mlinac Aroma+ smanjuje vrijeme mljevenja i buku za do 50 %. Geometrijski skladna konstrukcija i tanji zupci jamče konzistentno mljevenje tijekom čitavog vijeka trajanja aparata.