Srdačno Vas pozdravljamo kao posjetitelja naše mrežne stranice  te Vam zahvaljujemo na interesu koji ste iskazali za naše poduzeće. Kako bismo Vam dali jasnu predodžbu o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima, na transparentan ćemo Vas način upoznati s postupcima i sigurnosnim mjerama koje u tom pogledu primjenjujemo. Ujedno ćemo Vas upoznati i s pravima koja su Vam dostupna u skladu sa zakonom kad je riječ o obradi Vaših osobnih podataka. 

S obzirom na to da smo se obvezali odgovorno postupati s Vašim osobnim podacima, pridržavamo se relevantnih pravnih zahtjeva, a osobito odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (GDPR).

Cilj ove Politike privatnosti je upoznati Vas s najvažnijim aspektima obrade podataka koja se provodi u okviru naše mrežne stranice. Ova se Politika privatnosti odnosi na osobne podatke ispitanika (dalje skraćeno: „podaci“) koje dobivamo iz raznih izvora (putem mrežnih stranica, mobilnih aplikacija, društvenih medija, od kupaca, dobavljača i poslovnih partnera).

1 Kontakti 

1.1 Naziv i adresa voditelja obrade

U smislu GDPR-a, drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica te drugih odredbi o zaštiti podataka voditelj obrade je:

Automatic servis d.o.o 
Susedsko polje 49
10090 Zagreb
Croatia

Phone 01/ 3496 883
jura@automatic-servis.hr

2 Opseg i svrha prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka 

GDPR definira „osobne podatke“ kao „informacije koje se odnose na pojedinca (fizičku osobu) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje: „ispitanik“)“. Mrežna identifikacijska obilježja, kao što je npr. IP adresa, također se smatraju osobnim podacima, osim ako nisu posebno anonimizirana. Vaše osobne podatke koristimo u svrhu:

 • obrade upita podnesenih na obrascu za kontakt,
 • obrade prijava/molbi/zahtjeva podnesenih putem e-pošte,
 • provođenja natječaja,
 • optimizacije mrežne stranice (prilagođavanja mrežne stranice Vašim zahtjevima),
 • obrane od i evidentiranja hakerskih napada,
 • izrade statističkih izvješća o korištenju,
 • te u marketinške svrhe.

2.1 Posjećivanje mrežne stranice

Kada posjetite našu mrežnu stranicu, naši poslužitelji (serveri) privremeno u svoju evidenciju (server log file) pohranjuju sljedeće podatke: 

 • IP adresu računala s kojeg je poslan upit,
 • datum i vrijeme pristupa/dohvata,
 • naziv i URL dohvaćenih podataka,
 • naziv operativnog sustava Vašeg računala i preglednika (pretražitelja) kojeg koristite,
 • naziv države iz koje pristupate našoj mrežnoj stranici,
 • naziv Vašeg pružatelja usluge pristupa internetu,
 • vremensku razliku u odnosu na GMT (srednje vrijeme po Greenwichu),
 • sadržaj zahtjeva (konkretna podstranica),
 • status pristupa/statusni kod HTTP protokola,
 • količinu podataka koje se prenosi,
 • posljednju posjećena mrežna stranica,
 • postavke preglednika,
 • jezik i verziju softvera (programa) za pretraživanje interneta,
 • aktivirane dodatke (ekstenzije) preglednika.

Pravna osnova za privremenu pohranu podataka i izradu evidencija (logfiles) je legitiman interes. Naime, time želimo osigurati:

 • korektnu isporuku sadržaja koje objavljujemo na našoj mrežnoj stranici,
 • optimizaciju sadržaja i promidžbenih poruka (oglasa) koje objavljujemo na našoj mrežnoj stranici, 
 • tijelima vlasti odgovornima za provedbu kaznenog progona u slučaju napada u virtualnom (cyber) okruženju, nužne informacije,
 • daljnje unapređenje naše ponude i mrežne stranice, te
 • statističke podatke.

2.2 Upiti i obrasci za kontakt

Naša mrežna stranica Vam također pruža mogućnost uspostavljanja kontakta s nama. Pritom, međutim, svakako imajte na umu da slanjem upita pristajete na to da se podaci koje ste nam pružili obrađuju u svrhu obrade Vašeg upita.

Dakle, ovisno o svrsi uspostavljanja kontakta, u obrascu za kontakt nužno je navesti informacije označene zvjezdicom (* obvezan podatak), dok ostale informacije pružate proizvoljno:

 • adresa/funkcija*,
 • ime,
 • prezime*,
 • poduzeće,
 • ulica/kućni broj,
 • poštanski broj,
 • naselje/mjesto,
 • telefon,
 • adresa e-pošte*,
 • država*,
 • razlog za slanje upita*,
 • predmet upita*,
 • EAN šifra proizvoda,
 • poduzeće,
 • partner za kontakt, 
 • naziv uređaja.

Pružanjem osobnih podataka u poljima koja su označena kao „obvezna“ omogućavate nam da obradimo Vaš upit te da ga, po potrebi, proslijedimo nekom drugom prodajnom mjestu. Kako bismo Vam mogli pružiti svrsishodnije informacije, također prikupljamo i obrađujemo podatke koje nam pružate proizvoljno.

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitiman interes povezan s pružanjem ove usluge. Ako s nama uspostavljate kontakt u svrhu izvršenja ugovora čiji ste potpisnik (a time i ispitanik) ili u svrhu poduzimanja odgovarajućih radnji prije sklapanja ugovora, ti razlozi predstavljaju dodatnu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka.

Privolu danu u svrhu obrade Vaših podataka možete povući u svakom trenutku prije zaključenja upita. Ako želite povući svoju privolu, molimo Vas da obavijest o povlačenju pošaljete na sljedeću adresu e-pošte: dataprivacy@cee.jura.com.

2.3 Marketinške svrhe 

Uz obradu Vaših osobnih podataka u svrhu izvršenja transakcije kupnje, na osnovi legitimnog interesa Vaše osobne podatake koristimo i u svrhu: 

 • trajnog unapređenja te prilagođavanja i personaliziranja Vašeg doživljaja prilikom kupovine,
 • komuniciranja s Vama u vezi Vaše narudžbe, 
 • komuniciranja s Vama u vezi određenih proizvoda ili marketinških kampanja,
 • te kako bismo Vam preporučili proizvode ili usluge koje smatramo da bi Vas mogle zanimati. 

2.4 Natječaji

Kad je riječ o natječajima, Vaše osobne podatke koristimo u svrhu objave i obavještavanja pobjednika te u svrhu oglašavanja naših ponuda. Detaljnije informacije dostupne su u našim Uvjetima sudjelovanja za pojedine natječaje.

2.5 Vezano uz kupce, dobavljače, pružatelje usluga

U svrhu ispunjenja ugovornih obveza obrađujemo Vaše podatke (npr. imena i adrese te podatke za kontakt) te podatke o ugovorima kojima su utvrđene naše ugovorne obveze i usluge (npr. primljene usluge, imena osoba za kontakt, podaci o plaćanju) pohranjene u našoj evidenciji.

Pravna osnova za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je izvršenje ugovora čiji ste potpisnik (a time i ispitanik) odnosno poduzimanje odgovarajućih radnji prije sklapanja ugovora.

Kada Vaše podatke pohranjujemo na osnovi uspostavljenog ugovornog odnosa, tada te podatke čuvamo najmanje tijekom razdoblja trajanja takvog ugovornog odnosa, a najviše tijekom propisanog razdoblja zastare ili razdoblja u kojem su nam ti podaci potrebni u vezi mogućih potraživanja, odnosno tijekom razdoblja čuvanja propisanih zakonom ili ugovorom. 

2.6 Prijave za posao koje se šalju putem interneta (online prijave)

Kada nam pošaljete Prijavu za posao, Vaše podatke obrađujemo u svrhu obrade vaše Prijave.

Podatke o kandidatima prikupljamo i obrađujemo u svrhu provođenja postupka odabira kandidata za zaposlenje. Obrada u ove svrhe može se provoditi i putem elektroničkih kanala, odnosno e-pošte.  

Kada s kandidatom sklopimo ugovor o radu, preneseni podaci pohranjuju se, u skladu sa zakonskim odredbama, u svrhu obrade time uspostavljenog radnog odnosa. U slučaju nepovoljnog rješenja prijave za posao, odnosno ako se s Vama kao kandidatom ne sklopi ugovor o radu, Vaši se osobni podaci čuvaju tijekom razdoblja od tri mjeseca, i to u evidencijske svrhe, a potom se brišu, osim ako nam ne date privolu za zadržavanje i korištenje Vaših podataka u svrhe budućih postupaka prijave i odabira kandidata za radna mjesta u našem poduzeću.     

U slučaju da nam date spomenutu privolu, imate ju pravo povući u svakom trenutku. Obavijest o povlačenju privole možete uputiti našem partneru za kontakt navedenom u obrascu prijave za posao ili na sljedeću adresu e-pošte: dataprivacy@cee.jura.com.

3 Brisanje

Vaše podatke obrađujemo i pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je to nužno da bismo postigli svrhu u koju su isti prikupljeni, odnosno u skladu s razdobljima pohrane propisanima zakonima ili drugim odredbama kojima podliježemo. U slučaju da svrha pohranjivanja podataka više ne postoji ili istekne propisano razdoblje pohrane, osobni podaci se blokiraju ili brišu, i to rutinski i u skladu s pravnim odredbama.

Vaše ćemo podatke obrisati i ako nam pošaljete zahtjev za brisanje podataka na sljedeću adresu e-pošte: dataprivacy@cee.jura.com, pod uvjetom da ne podliježemo nikakvoj zakonskoj ili drugoj obvezi zadržavanja ili zaštite takvih podataka. 

Posebno utvrđeni rokovi za brisanje podataka izričito su navedeni u odgovarajućim poglavljima ove Politike.

4 Otkrivanje podataka trećim stranama

Vaše osobne podatke otkrivamo trećim stranama samo ako ste nam za takvo postupanje dali izričitu privolu, ako smo to dužni učiniti u skladu sa zakonom odnosno ako i onoliko koliko je to nužno u okviru korištenja mrežne stranice te u svrhu obrade upita ili pružanja mogućih zatraženih usluga.

Podaci proslijeđeni trećim stranama smiju se koristiti isključivo u svrhe utvrđene povezanim ugovorom. Takve treće strane - primatelji Vaših podataka - dužne su čuvati i održavati Vašu privatnost u istoj mjeri kao i mi. Vaše su podatke dužni obrađivati u skladu s našim uputama te moraju osigurati razinu zaštite podataka propisanu za područje EU-a. U slučaju da razina zaštite podataka koju jamči određena država nije u skladu sa standardima koji se primjenjuju na području Švicarske, osobito u smislu standarda propisanih GDPR-om, pobrinut ćemo se, uključivanjem odgovarajućih odredbi u povezane ugovore, da Vaši osobni podaci budu u svakom trenutku zaštićeni u skladu sa standardima primjenjivima na području Švicarske te osobito sa standardima koje propisuje GDPR.

Vaše osobne podatke otkrivamo sljedećim kategorijama primatelja:

 • dioničarima Grupe (provjeriti vlasničku strukturu),
 • operaterima servisa,
 • komercijalnim partnerima, kao što su distributeri, 
 • tijelima vlasti.

Ostale treće strane - pružatelji usluga - izričito su navedeni u odgovarajućim poglavljima ove Politike (npr. u poglavlju „Kolačići“, „Bilten“ te „Alati za analizu korištenja mrežnih stranica“).

Kada u svrhu pružanja naših usluga angažiramo podizvršitelje, s njima sklapamo odgovarajuće pravne akte te utvrđujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali zaštitu podataka u skladu s relevantnim pravnim odredbama.

5 Kolačići

Naša mrežna stranica koristi tzv. „kolačiće“. Kolačići su informacije koje se prenose s našeg mrežnog poslužitelja (webserver) ili mrežnih poslužitelja trećih strana na preglednik korisnika – odnosno na Vaš preglednik – gdje se pohranjuju u svrhu omogućavanja dohvata istih u nekom kasnijem razdoblju. Radi se ili o malim datotekama ili nekom drugom obliku pohrane informacija.

Kolačići nam omogućuju da informacije i ponude objavljene na našoj mrežnoj stranici optimiziramo sukladno Vašim potrebama. Isto tako, oni nam omogućuju i pepoznavanje posjetitelja. Svrha takvog prepoznavanja je omogućiti jednostavnije korištenje naše mrežne stranice. 

Koristimo privremene kolačiće koji se automatski brišu čim zatvorite preglednik. Privremeni kolačići uključuju, prije svega, kolačiće koji se odnose na određeni posjet (session) mrežnoj stranici. U tom se slučaju pohranjuje tzv. identifikacijski kod posjeta pomoću kojega je razne upite poslane s Vašeg preglednika moguće pripisati zajedničkim posjetima (sesijama). Na taj način se omogućava prepoznavanje Vašeg računala nakon što s vratite na inicijalnu mrežnu stranicu. Ovu vrstu kolačića koristimo kako bismo osigurali rad i funkcioniranje naše mrežne stranice. 

Ujedno koristimo i stalne kolačiće koji ostaju spremljeni na Vašem čvrstom disku i nakon završetka posjeta stranici, odnosno sesije. Ti nam kolačići omogućuju da našu ponudu što je više moguće prilagodimo upravo Vama.

Nadalje, koristimo i tzv. nepersonalne kolačiće koji ne služe za pohranjivanje osobnih podataka. Riječ je, primjerice, o kolačićima koji se koriste u statističke svrhe. Oni nam pomažu razumjeti interakciju između posjetitelja i mrežnih stranica na način da se informacije prikupljaju i objavljuju anonimno.

Konačno, koristimo i sigurnosne kolačiće kako bismo utvrdili i izbjegli sigurnosne rizike. Na primjer, ovu vrstu kolačića možemo koristiti kako bismo pohranili informacije o vašem posjetu mrežnoj stranici. Na taj način možemo spriječiti druge da mijenjaju vašu lozinku bez korištenja Vašeg korisničkog imena i lozinke.

Putem naših partnera oglašivača objavljujemo promidžbene poruke odnosno oglase na drugim mrežnim stranicama, pri čem Vam nastojimo prikazati samo one oglase koji bi Vas uistinu mogli zanimati. U tom se slučaju koriste kolačići trećih strana, odnosno kolačići relevantnih partnera oglašivača koje tijekom Vašeg posjeta postavlja naša mrežna stranica, dok spremljene podatke pregledava relevantni partner oglašivač. Kolačići trećih strana su privremeno spremljene datoteke koje se u Vašem pregledniku čuvaju najviše 540 dana od posljednjeg pregledavanja stranice te se nakon isteka tog razdoblja automatski brišu. 

Kolačiće spremljene u Vašem računalu možete pregledavati i brisati, a prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika možete i utvrditi način na koji želite da se općenito postupa s kolačićima. Više informacija možete dobiti od proizvođača ili korištenjem opcije „Pomoć“ koju nudi internetski preglednik kojeg koristite.

Prihvaćanje kolačića nije nužan preduvjet za korištenje naše mrežne stranice. Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće. Ako to ne želite, uređivanjem postavki svog preglednika možete uključiti opciju slanja obavijesti o korištenju kolačića, što Vam omogućuje da ih u relevantnom slučaju ili prihvatite ili odbijete. Postavke Vašeg preglednika možete urediti i na način da onemogućite spremanje kolačića u Vaše računalo ili uključite opciju slanja upozorenja u slučaju pojave novog kolačića. Neki preglednici Vam, na primjer, daju opciju da prihvatite kolačiće prve strane, ali blokirate kolačiće trećih.

Nadalje, pomoću internetskog preglednika ili nekog drugog softverskog programa može se u svakom trenutku izbrisati već postavljene kolačiće. Svi najčešće korišteni internetski preglednici podržavaju spomenutu opciju. Uređivanjem postavki Vašeg internetskog preglednika također možete u potpunosti isključiti kolačiće. Takvo isključenje može, međutim, rezultirati određenim funkcionalnim ograničenjima u pogledu ove internetske (online) ponude.

Kad je riječ o najčešće korištenim preglednicima, više informacija o prethodno spomenutoj opciji možete dobiti korištenjem sljedećih poveznica:

6 Pikseli, lokalna pohrana i slične tehnologije

Za potrebe naše mrežne stranice, odnosno u svrhu mjerenja učinkovitosti internetskih (online) marketinških sadržaja koristimo alat „Pixel Tool“ tvrtke Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalje: „Facebook”). Pikseli koji se koriste za praćenje (te koji se dalje spominju i kao: nevidljivi GIF-ovi (Clear GIFs), mrežne bube (web beacons) ili pratilice piksela (pixel tags)) male su jedinice koda ugrađene u ili postavljene na mrežnu stranicu, u mobilnu aplikaciju ili u oglašivački sadržaj. Ti pikseli koji se koriste za praćenje mogu zatražiti određene informacije o Vašem pregledniku i uređaju, kao što su, primjerice, operativni sustav, vrsta preglednika, vrsta i verzija uređaja, mrežna stranica preko koje je ostvarena veza, posjećena mrežna stranica, IP adresa i druge slične informacije. Ti nam pikseli omogućuju praćenje Vaših aktivnosti nakon što ste vidjeli oglas objavljen putem Facebooka i/ili nakon što ste kliknuli na isti te unijeli narudžbu. To nam omogućuje da mjerimo učinkovitost oglašavanja putem Facebooka u statističke svrhe te u svrhe istraživanja tržišta. Na taj način prikupljeni podaci za nas su anonimni, što znači da Vaše osobne podatke ne možemo niti vidjeti niti pridružiti drugim informacijama koje se na Vas odnose. 

Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje te podatke te na taj način utvrđuje ponašanje posjetitelja koji su kliknuli na oglas objavljen u rubrici namijenjenoj članovima Facebooka, odnosno koji su time prebačeni na našu mrežnu stranicu. Korištenjem kolačića, odnosno tekstualnih datoteka spremljenih u Vašem računalu, Facebook Vas može identificirati među svojim članovima te sukladno tome optimizirati učinkovitost oglašavanja, odnosno nuditi Vam, primjerice, oglase namijenjene ciljnim skupinama utvrđenima Facebookovom direktivom o korištenju podataka. Navedene odredbe se primjenjuju na Vas samo ako imate otvoren korisnički račun na Facebooku te ako ste evidentirani u rubrici Facebooka namijenjenoj članovima. Ako niste član Facebooka, ova vrsta obrade podataka se ne odnosi na Vas.

7 Alati za analizu aktivnosti na mrežnim stranicama

7.1 Google Analytics

Na osnovi naših legitimnih interesa (tj. interesa koji se tiču analize, optimizacije i ekonomskog učinka naše online ponude) koristimo „Google Analytics“, servis za analizu aktivnosti na mrežnim stranicama tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; dalje: „Google”). Google koristi kolačiće. 

Informacije koje se odnose na Vaše korištenje ove mrežne stranice (uključujući Vašu IP adresu), a koje spremi kolačić, šalju se Googleovom poslužitelju (serveru) u SAD-u, gdje se i pohranjuju. Google posjeduje certifikat izdan u skladu sa Štitom privatnosti, čime jamči usklađenost s europskim zakonima o zaštiti podataka.
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google koristi spomenute informacije kako bi za nas procijenio način na koji Vi koristite našu mrežnu stranicu, kako bi izradio izvješća o aktivnostima na našoj mrežnoj stranici te kako bi nam pružio dodatne usluge povezane s korištenjem mrežne stranice i interneta općenito. Podaci o IP adresi koji se s Vašeg preglednika šalju za potrebe analiza koje se provode pomoću servisa „Google Analytics“ ne povezuju se s ostalim podacima dobivenima od Googlea.

Alat „Google Analytics“ koristimo isključivo kada je aktivirana opcija anonimizacije IP adrese. To znači da Google skraćuje IP adresu korisnika iz država članica EU-a ili EGP-a. Samo se u iznimnim slučajevima IP adrese prenose na Googleov poslužitelj u cijelosti i tek tada skraćuju.

Kako biste spriječili stjecanje, prijenos i obradu podataka, koji se odnose na Vaše korištenje naše mrežne stranice i koji su spremljeni korištenjem kolačića (uključujući Vašu IP adresu), od strane Googla, preuzmite i instalirajte dodatak pregledniku (plugin) dostupan putem sljedeće poveznice: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Odabirom opcije „Isključi kolačiće“ sprečavate buduće stjecanje Vaših podataka prilikom posjeta ovoj mrežnoj stranici, u kom slučaju, valja napomenuti, nećete moći u cijelosti koristiti neke od funkcionalnosti koje su na istoj dostupne.

Više informacija o uvjetima korištenja i zaštiti podataka dostupno je na www.google.com/analytics/terms/de.html, odnosno na www.google.de/intl/de/policies/. Upozoravamo Vas da se na ovoj mrežnoj stranici koristi ekstenzija alata „Google Analytics“ odnosno kod „gat._anonymizeIp();“,  čime se jamči anonimno stjecanje IP adresa (tzv. maskiranje podataka o IP adresama).

7.2 Usluge marketinga i ponovnog marketinga koje pruža Google 

Na osnovi naših legitimnih interesa (tj. interesa koji se tiču analize, optimizacije i ekonomskog učinka naše online ponude) koristimo usluge marketinga i ponovnog marketinga (kraće: „Marketinške usluge koje pruža Google“) tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; dalje: „Google”) te alate „Google AdWords“, „Google Double Click“ i „Google Tag Manager“.

7.3 Google AdWords

Na osnovi naših legitimnih interesa koristimo program za oglašavanje „Google AdWords“ koji čini dio online marketinških usluga koje pruža Google. 

Stoga, kada našoj mrežnoj stranici pristupite klikom na oglas objavljen putem Googlea, „Google AdWords“ postavlja na Vaše računalo određeni kolačić (tzv. kolačić konverzije). Razdoblje trajanja takvih kolačića je 30 dana i isti se ne koriste za osobnu identifikaciju. Ako posjetite određene naše podstranice tijekom razdoblja prije isteka trajanja relevantnog kolačića, tada i mi i Google možemo vidjeti da je netko kliknuo na oglas te da je tom radnjom prebačen na našu mrežnu stranicu. Svakom korisniku servisa „AdWords“ dodjeljuje se drugačiji kolačić. Kolačiće se, stoga, ne može pratiti putem mrežnih stranica korisnika servisa „AdWords“. Informacije koje prikupi kolačić konverzije služe za pripremu statistike konverzija za potrebe korisnika tog servisa koji su uključili opciju „Praćenje konverzija“. Napominjemo da ne primamo nikakve informacije pomoću kojih bi Vas se moglo osobno identificirati. 

Informacije o Vašem korištenju mrežne stranice koje se prikupljaju pomoću kolačića se, u pravili, šalju Googleovom poslužitelju koji se nalazi u SAD-u, gdje se i pohranjuju. Vašem se pregledniku se dodjeljuju interesne kategorije utvrđene na osnovi prikupljenih informacija.

Podatke o Vama prikupljene pomoću ranije spomenute vrste kolačića (odnosno praćenjem konverzija) koristimo u svrhu:

 • ponovnog marketinga (remarketinga),
 • utvrđivanja ciljnih skupina sa zajedničkim interesima,
 • utvrđivanja korisničkih ciljnih skupina sa zajedničkim interesima, 
 • utvrđivanja ciljnih skupina s namjerom kupnje, 
 • utvrđivanja sličnih ciljnih skupina,
 • demografske i zemljopisne orijentacije.

Vama je, međutim, dostupna mogućnost ulaganja prigovora na obradu Vaših podataka u svrhu oglašavanja od strane Googlea koje se temelji na izrađenom interesnom profilu. Da biste to učinili, pristupite stranici www.google.de/settings/ads korištenjem bilo kojeg internetskog preglednika i učinite željene preinake u postavkama.

Više informacija o uvjetima korištenja te zaštiti podataka u okviru alata „Google AdWords“ dostupno je na http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

7.4 Google Tag Manager

Kako bismo integrirali i upravljali Googleovim analitičkim alatima i marketinškim uslugama na našoj mrežnoj stranici, koristimo i „Google Tag Manager“, još jedan od servisa tvrtke Google Inc. 

Sam alat „Tag Manager“, koji koristi prateće oznake odnosno tagove, domena je bez kolačića putem koje se ne prikupljaju osobni podaci. Alatom se, međutim, mogu aktivirati druge oznake (tagovi) koje možda imaju funkciju prikupljanja podataka. Googleov alat za upravljanje oznakama, međutim, ne pristupa tim podacima. Ako je provedena na razini domene ili kolačića, deaktivacija vrijedi za sve prateće oznake (tracking tags) koje koristi „Google Tag Manager“. Više informacija o načinu korištenju podataka u marketinške svrhe od strane Googlea dostupno je na https://www.google.com/policies/technologies/ads, dok je Politika privatnosti te tvrtke dostupna na https://www.google.com/policies/privacy.

Ako želite uložiti prigovor na oglašavanje putem Googleovog servisa za marketinške usluge koje se temelji na izrađenom interesnom profilu, prilagodite postavke i odaberite opciju „Isključi“ na Googleovoj stranici: http://www.google.com/ads/preferences.

7.5 The Trade Desk

Na našoj mrežnoj stranici koristimo i ponudu tvrtke The Trade Desk, Inc., 505 Poli Street, 5th Floor, Ventura, CA, 93001, USA (dalje: „The Trade Desk”). I ovaj servis prilikom pružanja usluga koristi kolačiće u svrhu što bolje optimizacije korištenja različitih sredstava oglašavanja. U okviru korištenja spomenutih usluga moguć je prijenos podataka, kao što su npr. IP adresa i aktivnosti korisnika, na poslužitelj tvrtke The Trade Desk, Inc., gdje se isti i pohranjuju. 

Imajte, stoga, na umu da se obrada podataka može odvijati i izvan granica Švicarske te država članica EU-a. Mi ne možemo utjecati na postupanje sa, kao ni na daljnje korištenje podataka prikupljenih korištenjem predmetnog alata tvrtke The Trade Desk. 

Više informacija o zaštiti podataka koju osigurava tvrtka The Trade Desk dostupno je na stranici: http://www.thetradedesk.com/privacy-policy/. Ako ne želite da spomenuta tvrtka prikuplja Vaše podatke te ih koristi za procjenu Vašeg ponašanja, to možete spriječiti otvaranjem sljedeće poveznice: http://www.adsrvr.org/.

8 Društveni dodaci (dodaci društvenih medija/mreža)

Na našoj mrežnoj stranici koristimo i društvene dodatke (social plugins). Riječ je o malim programima ili programskim paketima koji omogućuju prilagodbu i proširenje softvera u skladu s relevantnim zahtjevima. Mnogi programi, kao npr. grafički programi, medijski playeri ili internetski preglednici podržavaju funkcije koje su korisniku obično nužne već u osnovnoj verziji. 

Na našoj smo mrežnoj stranici objavili poveznice na naše profile u društvenim medijima, odnosno sljedećim društvenim mrežama:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA,
 • Google +, servis tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • YouTube, servis tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Prilikom posjeta našoj mrežnoj stranici te korištenja jednog od na njoj dostupnih društvenih dodataka uspostavlja se izravna veza između Vašeg preglednika i poslužitelja relevantne društvene mreže. Na taj način mreža prima informaciju o tome da ste posjetili našu mrežnu stranicu pomoću Vaše IP adrese te da ste koristili poveznicu. Kada koristite poveznicu na određenu mrežu, a istovremeno koristite Vaš korisnički račun u toj mreži, sadržaj naše stranice se može povezati s Vašim profilom na toj mreži, što znači da relevantna mreža može Vaš posjet našoj mrežnoj stranici izravno pripisati Vašem korisničkom računu, što nama omogućuje da dobijemo podatke kao što su ime, adresa e-pošte, mjesto, popis prijatelja i profilna slika. Ti nam podaci omogućuju da Vam na tim stranicama  učinimo određene funkcije dostupnima. Ako to želite spriječiti, odjavite se prije nego potvrdite relevantne poveznice. Pripisivanje korisničkom računu će svejedno biti provedeno u trenutku kada se prijavite na relevantnu mrežu nakon korištenja poveznice.

Ako istovremeno posjećujete našu mrežnu stranicu i prijavljeni ste na Facebook, Google ili Instagram putem Vašeg korisničkog računa, relevantni pružatelj usluga također može Vaš posjet pripisati Vašem korisničkom računu. Ako koristite društveni dodatak te odaberete opciju „Sviđa mi se“ ili „g+1“, povezane informacije se šalju izravno poslužitelju relevantnog pružatelja usluga u SAD-u, gdje se i pohranjuju. Relevantne informacije objavljuju se i na relevantnoj društvenoj mreži preko Vašeg korisničkog računa te se prikazuju Vašim kontaktima unutar te mreže.

Čak i ako niste prijavljeni na stranicu pružatelja društvenih dodataka u vrijeme posjeta našoj mrežnoj stranici, podaci koji se prikupe korištenjem takvih dodataka mogu se pripisati Vašem relevantnom korisničkom računu. Kada se koristi dodatak, kolačić s identifikatorom postavlja se svaki put prilikom otvaranja mrežne stranice. Budući da Vaš preglednik automatski šalje taj kolačić prilikom svakog povezivanja s poslužiteljem relevantnog pružatelja usluga, Facebook, Google i Instagram u načelu imaju mogućnost izrade profila onih stranica koje posjetitelj na kojeg se relevantni identifikator odnosi posjećuje. Ako je to potrebno, postoji mogućnost da se u tom slučaju taj identifikator ponovno, u nekom kasnijem trenutku, pripiše relevantnoj osobi, npr. prilikom prijave na stranicu pružatelja usluge.

Ako ne želite da se korištenje određene stranice pripisuje Vašem profilu na stranici pružatelja korištenog društvenog dodatka, morate se odjaviti s relevantnog servisa prije posjećivanja naše internetske stranice ili možete odabrati funkciju „Blokiraj kolačiće pružatelja usluga trećih strana“ u postavkama Vašeg preglednika pa Vaš preglednik neće prosljeđivati kolačiće relevantnim servisima društvenih mreža. Uređivanjem postavki na ovaj način, uz društvene dodatke, možete onemogućiti i druge unakrsne funkcionalnosti drugih pružatelja društvenih mrežnih usluga. Isto tako možete i u potpunosti spriječiti preuzimanje dodataka društvenih medija pomoću posebnog dodatka Vašem pregledniku, npr. blokiranjem skripti pomoću funkcije „NoScript“ (dostupno na http://noscript.net/).

Nadalje, koristimo i opciju „Google + 1“. Odabirom opcije „Google +1“ omogućavate dostavu personaliziranih sadržaja od Googlea i naših partnera i Vama, i drugim korisnicima. Google pohranjuje i informacije koje ste pružili u vezi opcije „Contents +1“, i informacije o stranici koju ste pogledali kada ste kliknuli na „+1“. Vaše aktivnosti korištenjem opcije „+1“ mogu se objaviti kao reference zajedno s vašim profilnim imenom i slikom koju koristite u okviru Google servisa, npr. uz rezultate pretraživanja ili u Vašem profilu na Googleu, ili na drugim mjestima na mrežnoj stranici te oglasima na internetu.

Preporučamo da proučite obavijest o zaštiti podataka svakog pojedinog pružatelja čije usluge koristite u svrhu dobivanja daljnjih informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, kao i daljnje obrade i korištenja istih. U tim su Vam dokumentima dostupne i detaljnije informacije o Vašim pravima i mogućnostima uređivanja postavki u svrhu zaštite Vaše privatnosti te informacije o pravu na ulaganje prigovora na izradu korisničkih profila:

9 Vaša prava

Vaša osnovna prava su pravo na pristup, ispravak i brisanje te pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka, kao i pravo na prenosivost podataka, ulaganje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka te povlačenje prethodno dane privole u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka. Ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši zakon o zaštiti podataka ili da se na bilo koji drugi način krši neko od vaših prava vezanih uz zaštitu podataka, možete podnijeti tužbu relevantnom nadzornom tijelu. 

Ako imate pitanja ili želite izraziti Vaše prijedloge i želje, obratite nam se na adresu e-pošte: dataprivacy@cee.jura.com.

10 Korištenje mrežne stranice od strane maloljetnih osoba

Mrežna stranica je namijenjena odraslim osobama. Maloljetnicima, osobito djeci mlađoj od 16 godina, nije dozvoljeno pružati nam podatke, kao ni prijaviti se za korištenje našeg servisa. Otkrijemo li da su nam dostavljeni podaci koji se odnose na maloljetnu osobu, takve ćemo podatke izbrisati iz naše baze. Roditelji (ili zakonski zastupnici) djeteta mogu nas u tom slučaju kontaktirati te zamoliti za brisanje ili otkazivanje/odjavljivanje zatraženih usluga. U tu nam je svrhu potrebno dostaviti presliku službene isprave u kojoj se podnositelj zahtjeva izričito navodi kao roditelj ili skrbnik relevantne maloljetne osobe. 

11 Zaštita podataka

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka od manipulacije, gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa, kao i jamčenja Vaših prava te usklađenosti s primjenjivim odredbama o zaštiti podataka provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere predostrožnosti.

Poduzetim mjerama jamčimo povjerljivost i integritet Vaših podataka, kao i trajnu dostupnost i funkcionalnost naših sustava i servisa prilikom obrade Vaših podataka. U slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta, od naših se sustava očekuje da omoguće dostupnost i pristup podacima u najkraćem mogućem roku. 

Naše sigurnosne mjere uključuju i enkripciju Vaših podataka. Promet podataka unutar mreže JURA odvija se primjenom postupka enkripcije korištenjem protokola HTTPS. To znači da se sve informacije koje unesete putem interneta kreću enkriptiranom putanjom prijenosa, a time se u svakom trenutku onemogućava neovlašteni pristup podacima od strane trećih osoba. 

Mjere obrade i zaštite podataka koje primjenjujemo kontinuirano unapređujemo u skladu s tehnološkim razvojem. 

Zaštitu naših internih podataka držimo jednako važnom kao i zaštitu Vaših podataka. Naši djelatnici i odabrani pružatelji usluga dužni su čuvati tajnost podataka te postupati u skladu s odredbama o zaštiti podataka. Štoviše, pristup podacima ograničen je na osobe kojima je apsolutno nužno omogućiti takav pristup te u mjeri u kojoj je to neophodno. 

12 Poveznice na mrežne stranice drugih pružatelja usluga

Naša mrežna stranica također sadrži i poveznice na mrežne stranice naših partnera i ovlaštenih specijaliziranih maloprodajnih trgovina poduzeća JURA. Ako su na stranici objavljene poveznice na stranice drugih pružatelja usluga, mi nemamo nikakav utjecaj na sadržaj takvih stranica. Upravo stoga ne dajemo nikakva jamstva niti preuzimamo ikakvu odgovornost u vezi sadržaja takvih stranica. Za sadržaj stranica na koje se može povezati korištenjem poveznica objavljenih na našoj mrežnoj stranici odgovoran je isključivo pružatelj relevantnih sadržaja odnosno operater relevantnih stranica. Prilikom odabira poveznica koje se objavljuju na našoj mrežnoj stranici, provodimo provjeru u pogledu postojanja mogućih pravnih povreda te utvrdljivih kršenja pravnih propisa. U vrijeme objave trenutno postojećih poveznica nisu bili utvrđeni nikakvi nezakoniti sadržaji. Provođenje redovitih provjera kontekstualnih sadržaja spomenutih stranica, međutim, ne smatra se razumnim ili opravdanim bez konkretnih indikacija o mogućem kršenju pravnih propisa. Ako dođe do saznanja o takvom kršenju, relevantne će poveznice biti uklonjene bez odgađanja. 

13 Izmjene i dopune Politike privatnosti

Zadržavamo pravo unošenja izmjena i dopuna u predmetnu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku sukladno primjenjivim odredbama o zaštiti podataka. Datum važeće verzije je 20. svibnja 2018.