Za raznoliko uživanje u kavi u savršenstvu: E8

Za specijalitete od kave sa zaslađenom mliječnom pjenom: J8

Za tople i hladne specijalitete kave: Z10

Kampanja za tisak i na mreži

Snimljena je serija novih fotografija koje prate film. Fotografije će biti prikazane u tiskanim oglasima, online banerima i plakatima. Prikazuju se Roger Federer i JURA aparati za kavu kako bi stvorili neovisnu i prepoznatljivu kombinaciju jasnoće, dizajna i stila koja je u svojoj ligi.