GIGA set funkcije odlaganja ostataka kave*

Veliki kapacitet spremnika za ostatke kave znači da ga je potrebno prazniti samo svakih 40 pripravaka kave ili slično. Set funkcije odlaganja ostataka kave znači da nikada to ne morate raditi. Neprekidna isporuka specijaliteta kave ne može biti lakša od ovoga. Zahvaljujući specijalnom dizajnu spremnika za ostatke kave, ostaci kave prolaze kroz osnovnu ploču. U uslugu nije uključena rupa za to na ploči / radnoj površini. Upute za izradu rupa za GIGA set funkcije odlaganja ostataka kave mogu se pronaći u tehničkoj dokumentaciji za vaš automatski aparat za kavu. Vaš ovlašteni JURA partner zatim može za vas modificirati aparat.

* Opcionalno za GIGA Xc i X modele